Kredietcrisis

Maatschappijen, notarissen, leveranciers, banken.

Normaliter zetten ze in december allemaal hun beste beentje voor. Altijd leuk. Mijn persoonlijke wijnvoorraad wordt rond deze tijd aangevuld, hier en daar geven we cadeautjes weg en we lachen om malle gadgets als miniklokken en vreemde mobieltjeshouders.

Begin december bracht de post de eerste ‘kerstwens’. Twee flessen wijn. “Zet maar op dat lege bureau,” zei ik tegen mijn collega. “We verzame- len alles daar alles en verdelen het vlak voor kerst. Of we verloten het.” Goed idee, vond iedereen. De twee flessen wijn werden op het lege bureau gezet.

En nu ís het vlak voor kerst. En ze staan er nog steeds, die twee flessen wijn. Maar dat was het dan ook wel. Er is namelijk niets bijgekomen. Tot grote hilariteit van ons allemaal is het bureau helemaal leeg gebleven. Op die twee treurige flessen wijn na. “Aldus ons kerstoptimisme,” grinnikt een collega. We staren naar onze ‘kerstopbrengst’.

“Eh, allemaal een glaasje dan maar?” opper ik.